Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) tartalmazzák Birkmayer-Tex Kft., mint szolgáltató (a továbbiakban: „Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, ha jelen dokumentum minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen ÁSZF kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, és az abroszom.hu webáruházban folyamatosan elérhető.

 

A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Név: Birkmayer-Tex kft.

Székhely: 9021 Győr, Benczúr u. 5.

Cégjegyzékszám: 08 09 020392

Adószám: ‎22909330-2-08

Csomagküldő kereskedelmi nyilvántartási szám: 17844/2020

Telefonszám: +3630 916 8765

E-mail: birkmayer@gmail.hu

 

ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

2.1.            Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint annak értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a mindenkor hatályos polgári törvénykönyvről szóló törvényre, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. Évi cviii. Törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (ii.26.) Korm. Rendelet vonatkozó rendelkezéseire. Az irányadó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is érvényesek.

 

2.2.       Jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden megrendelőre, aki a Birmayer-Tex Kft. által üzemeltetett webáruházon keresztül szolgáltatást vesz igénybe. Az ÁSZF módosítása esetén arról megfelelő időben a honlapon való közzététellel értesíti a szolgáltató a megrendelőket. A vásárlók a weboldalra történt regisztrációval jelen szabályzatban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

 

Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus formában való tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása nélkül.

A webshop szerzői jogi jogvédelem alatt áll, melynek jogosultja a Birkmayer-Tex Kft.

 

MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

 

Szolgáltató a webshopban feltünteti a termék nevét, árát, annak fontosabb adatait és rövid leírását, valamint arról fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a termék valóságos megjelenésétől, bizonyos esetben a képek csak illusztrációk. Akciós termékek esetén a Szolgáltató tájékoztatja a megrendelőket az eredeti árról, a kedvezmény mértékéről, és az akció időtartamáról.

A webshopban szereplő termékek árai forintban értendőek és az ÁFÁ-t tartalmazzák. A megrendelt termékek ára tartalmazza a csomagolás költségeit. A feltüntetett termék árak nem tartalmazzák a szállítási díjakat, amely a „Kosár” és a „Pénztár” menüpontban kerül kiszámításra a megrendelés leadását megelőzően.

 

RENDELÉS MENETE

A megrendelés menete a következőképpen zajlik: A webshopban lehetőség van regisztráció nélkül is vásárolni. A regisztráció során a felhasználónak meg kell adnia vezetéknevét, keresztnevét, telefonszámát, e-mail címét, a belépéshez szükséges jelszót.

A vásárló a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba.

Ezt követően a megvásárolni kívánt termék színét, szabási formáját, méretét, illetve a termékek darabszámát állíthatja be a megrendelő. A megrendelt termék(ek) kosárba helyezését követően lehetősége van a kosár tartalmának megtekintésére és a termékek darabszámának ellenőrzésére.

Az esetlegesen felmerülő adatbeviteli hibák kijavítására (pl. plusz termék, termék törlése, ár ellenőrzése) is lehetősége van a megrendelőnek, még a rendelés véglegesítése előtt. A véglegesített és sikeresen leadott megrendelésről a regisztráció vagy a vásárlás során megadott e-mail címre elektronikus levelet küld a szolgáltató, melyben a sikeres megrendelést visszaigazolja és jelzi a megrendelő felé, hogy a teljesítés hamarosan megtörténik.

 

LEHETSÉGES FIZETÉSI MÓDOK

Utánvét- Készpénzes fizetés házhozszállítás esetén, a küldemény átvételekor a GLS futárszolgálat munkatársának.

Előre fizetés – fizetés a megadott bankszámla számra történik saját netbankból.

 

ONLINE PÉNZTÁRCA KUPON FELHASZNÁLÁS

Az Online Pénztárcába jóváírt kuponokat a Vásárló az adott rendelés teljesítése után, mindig csak a következő vásárlások során használhatja fel, mint egy utólagosan kapott kedvezményt. A Vásárló a következő vásárláskor kizárólag a korábbi fiókadataival belépve (e-mail cím, titkos kód) 10.000 Forintonként 500 Ft értékű kupont válthat be.
Az ONLINE GROUP Szolgáltató Korlátolt Felelőségű Társaság jogosult bármikor korlátozni A kuponok felhasználását, illetve a maximálisan összegyűjthető kuponok összeghatárát. Az ONLINE GROUP Szolgáltató Korlátolt Felelőségű Társaságnak jogában áll a már összegyűjtött kuponokat bármikor csökkenteni vagy megszüntetni, amiről az aktív felhasználók számára előzetes értesítést küld, amelyben tájékoztatást nyújt a csökkentésig vagy megszüntetésig gyűjtött, de még fel nem használt kuponok tekintetében.
A kuponok érvényességig az aktív partnereinknél felhasználhatók. Partnereink mindenkori elérhetősége a https://www.onlinepenztarca.hu oldalon megtekinthető.
A beváltás feltételei:
A kupon értékhatártól függetlenül felhasználható (10.000 Ft feletti végösszegű megrendelésekre).
A kupon készpénzre nem váltható át.
A kupon más kedvezménnyel, egyedi árral össze nem vonható.
A Vásárló megrendeléskor köteles jelezni a beváltási szándékát, más esetben a kupont sajnos nem tudjuk elfogadni. (Amennyiben online rendel, ezt a lehetőséget a rendszer automatikusan fel fogja ajánlani.)
Termék cseréje esetén az onlinePénztárcával való fizetés kizárólag a különbözetre vehető igénybe.
Az onlinePénztárcából való fizetés csak azon felhasználó számára lehetséges, aki aktív fiókkal rendelkezik az onlinePénztárcában.

 

​SZÁLLÍTÁSI MÓDOK

Az alábbi szállítási feltételek érvényesek a megrendelt termékekkel kapcsolatban:

A webáruházban megrendelt termékek házhoz szállítását a GLS FUTÁRSZOLGÁLAT végzi. A megrendelések pontos teljesíthetősége érdekében a megrendelő felelőssége olyan szállítási cím megadása, ahol a kézbesítő megtalálja.

Szállítási határidő 10-15 munkanap, mivel az asztalterítők egyedi méretben, egyedi kivitelezésben készülnek a megrendelés szerint.

A Szolgáltató köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését elektronikus úton visszaigazolni. Amennyiben a visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg, úgy a megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉSE

A megrendelések feldolgozása a rendelés leadásának napján 15:00 óráig történnek. Az ezt követően leadott rendelések másnap kerülnek feldolgozásra.

Az általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 10-15 munkanap, mivel az asztalterítők egyedi méretben, egyedi kivitelezésben készülnek a megrendelés szerint.

Ha Szolgáltató a kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a megrendelésben meghatározott termék nem áll rendelkezésre, erről a Felhasználót elektronikus úton haladéktalanul tájékoztatja.

 

ELÁLLÁS JOGA

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29.§ (1) bekezdés c) pontja szerint nem illeti meg a fogyasztókat az elállási jog az olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak. Ilyenek a méretre szabott, vagy egyéb szolgáltatás igénybevételével egyedi igények alapján előállított termékek. Tehát ilyen esetben nem jogosultak a vásárlók elállni a szerződéstől, tehát nem érvényesíthető a 14 napos elállási jog.

 

GARANCIA, JÓTÁLLÁS

Ha a megrendelt árucikk hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt cégünk díjmentesen kicseréli.

A hibás teljesítésből eredő igény bejelentése ugyancsak történhet postai úton (tértivevényes levélben) és e-mailben a birkmayer@gmail.hu címen) egyaránt, a megrendelés dátumának és a megrendelő nevének megadásával.

A szolgáltató kifejezetten kizárja a felelősségét minden olyan káresemény bekövetkezéséért, melyet a Megrendelő a termék használata során harmadik személynek okozott, és amely a termék használatára vonatkozó szakmai szabályok megsértéséből vagy a nem rendeltetésszerű használatból fakadnak.

 

PANASZKEZELÉS

A Megrendelők részéről érkező esetleges panaszok ügyintézésére elektronikus úton vagy levél útján megküldött panasz esetén van lehetőség a megadott alábbi elérhetőségeken:

Birkmayer-Tex kft.

9021 Győr, Benczúr u. 5.

Telefonszám: +3630 916 8765

E-mail: birkmayer@gmail.hu

 

Szolgáltató a hozzá beérkezett panaszt lehetőség szerint a leggyorsabban megvizsgálja, és 30 napon belül megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A megrendelő részére küldött válasz másolati példányát 3 évig megőrzi

 

VEGYES RENDELKEZÉSEK

Szolgáltató a kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni.

Szolgáltató és Felhasználó ezúton kijelentik, hogy az esetlegesen felmerülő vitás ügyeiket békés úton kísérlik meg rendezni. A jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 naptári nap alatt nem rendezhető jogviták tekintetében a Felek kikötik a Győri Járásbíróság, illetve a hatásköri szabályok figyelembevételével a Győri Törvényszék kizárólagos illetékességét.

 

Győr, 2020. június 1.